NQR75ME4 9.5 TẤN

Trên thị trường xe tải hiện nay, xe tải của thương hiệu Isuzu được đánh giá cao cả về chất lượng và hình thức bên ngoài. Bạn biết gì về xe tải NQR75ME4? Phiên bản xe này có những điểm gì nổi bật?

0908590662