XE ISUZU QKR 210, TẢI 1,9 TẤN, thùng bửng nâng bạt

0908590662